Измамен мейл от Кредисимо

Нова измама тече с имейл от „Кредисимо“ със съобщение за необслужван кредит. Логото е на компанията, а прикаченият файл е архив със вирус. Имейл адреса на изпращача е gashuku@sakushu-musashi.co.jp. Не отваряйте прикачения файл.

Когато получите подобни писма, особенно ако има прикачен файл, моля проверявайте адреса на изпращача и евентуално проверете дали този имейл адрес присъства като контактен на официалния сайт.

Повече подробности може да видите на сайта на Credisimo.

Пълния текст на съобщението може да прочетете по-долу:

Покана за плащане на просрочено задължение

Уведомяваме Ви, че съгласно договор, сключен с „Кредисимо“ АД, очакваме да изплатите дължимата по ДОГОВОРА ЗА ЗАЕМ сума.

ПРИНУДИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ
по събирането на задължението

В случай, че не погасите задължението си в срок от 2 (два) дни след получаването на това писмо, ние ще предприемем следните ПРИНУДИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ по събирането му:

Ще Ви бъдат начислени ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗНОСКИ и НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ за забава върху задължението.

Ще актуализираме статуса на задълженията Ви в съществуващи банкови и небанкови регистри, както и в официалния КРЕДИТЕН РЕГИСТЪР, до който имат достъп всички финансови институции. Вашата задлъжнялост към „Кредисимо“ АД ще стане ПУБЛИЧНО ДОСТОЯНИЕ. В резултат на това Вие няма да можете да теглите кредити от нито една финансова институция в България.

По т. IV.2.1. от ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на сключения между Вас и „Кредисимо“ АД ДОГОВОР ЗА ЗАЕМ, кредитът Ви ще стане ПРЕДСРОЧНО ИЗИСКУЕМ В ПЪЛЕН РАЗМЕР.

Вашият случай ще бъде предаден на адвокати за предприемане на съответните мерки. Съдебното решение подлежи на ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ОТ ЧАСТЕН СЪДИЯ-ИЗПЪЛНИТЕЛ. В този случай ще дължите и всички разноски по делото – държавни такси за издаване на изпълнителен лист, такси за образуване на изпълнително дело, такси за извършване на описи върху Ваше движимо и недвижимо имущество, такси за налагане на ЗАПОРИ ВЪРХУ ТРУДОВОТО ВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ и всички адвокатски хонорари, платени за извършване на гореспоменатите действия. В редица случаи неплащането на кредити е деяние, което съгласно Наказателния кодекс е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ и е НАКАЗУЕМО, при условията на наказателното законодателство.

Ще проверим допълнително предоставената от Вас информация при отпускането на кредита. В случай, че бъдат констатирани неверни данни, цялата информация ще бъде предоставена на ПРОКУРАТУРАТА НA РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ за провеждане на разследване, което да установи дали са налице данни за извършено престъпление при кандидатстването за заеми и евентуално да бъде образувано НАКАЗАТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО.

Моля да разгледате прикачения файл за по – подробна информация относно вашия просрочено задължение и извършете плащане незабавно!

С уважение,
„Кредисимо“ АД

Вашият коментар