Печалбата за отвлечено дете може да достигне милиони

Борбата с трафика на хора е много дълъг и труден процес, който включва различни институции, неправителствени организации, медии и обществото като цяло. Това каза за Любка Митева, секретар на Местната комисия за борба с трафика на хора в община Благоевград пред „Фокус“.

Превенцията е един от съществените моменти в този процес. Една от основните цели е да се информират хората за рисковете от трафик на хора и да се работи с конкретни уязвими групи.

Националната комисия за борба с трафика на хора и съответно деветте местни комисии, в това число и тази в Благоевград, всяка година провеждат разяснителни и информационни кампании. Има много добре развита мрежа от доброволци, като се работи усилено с деца и студенти, които са потенциални рискови групи.

Всяка година Националната комисия за борба с трафика на хора организира доброволчески лагер, като събира ученици от цялата страна, които активно участват в дейностите по превенция на трафик.

Най-често жертви стават деца от 8 до 18 години. От престъпния бизнес с тях се извличат огромни дивиденти, тъй като биват препродавани многократно и печалбата от едно дете може да достигне милиони.

Сексуалната експлоатация е водеща при трафикираните деца, но не рядко те биват подлагани на трудова експлоатация и биват използвани като донори на органи.

Тяхната наивност, неинформираност, неподготвеност от страна на родителите, липсата на гласност по проблема са сред водещите фактори, благоприятстващи за разпространението на трафика на деца. Жертва на това ново робство може да стане всеки, който не е добре запознат с методите, по които работят престъпниците, и начините, по които може да се предпази.

Вашият коментар